Poeet ajaloo trumlis Janar Ala


Czesław Miłoszit (1911–2004), seda vägevat 20. sajandi poola poeeti, Nobeli kirjanduspreemia laureaati (1980), eesti keeles seniajani just palju lugeda pole olnud võimalik. Loomingu Raamatukogus on ilmunud tema kuulsaim teos, stalinismiaja Poolat käsitlev «Vangistatud mõistus» pluss veel üht-teist siin-seal ajakirjades.

Omalaadne mälestusteraamat «Miłoszi ABC» viib lugeja kindlasti väljapaistva luuletaja ja mõtleja maailmale lähemale, ja kes lähemale jõuab, see ainult võidab.

«ABC» puhul hakkab kohe silma raamatu hea kujundus, mille on teinud Matthias Sildnik. Hendrik Lindepuu suurepärased tõlked 20. sajandi poola kirjandusest, mida ta ise on välja andnud – Zbigniew Herbert, Adam Zagajewski jne – pole just väga edeva kaanega saanud uhkustada, kuid nüüd on kaas uhke, ja ka see on ­ainult võit. «Miłoszi ABC» eestikeelne väljaanne on niisiis üks suur võit ja see tasub endale raudselt soetada. Väike tarbijasoovitus siis.

Arvestades praeguseid teravnenud Leedu-Poola suhteid, nagu ajalehed kirjutavad, oleks «ABC» lugemine isegi topelt asjakohane, Miłosz kirjeldab neid kultuuride põimumisi ja vastuolusid kenasti.

Leedus Šeteniai mõisas sündinud Miłosz oli Poola šlahtitsite järeltulija, kes nooruspõlve veetis suure poola kogukonnaga Vilniuses (samuti suure juudi kogukonnaga), II maailmasõja ajal nägi ta Saksa okupatsiooni aegset Varssavit ning juba mõne aja pärast ka stalinistlikku Poolat. Hiljem USAs Berkley ülikoolis õpetades puutus ta lähedalt kokku ka sellega, kuidas vasakpoolne mõtlemine muutus cool’iks kontrakultuurseks normiks.

Miłosz kohtus kontrakultuuri-iidoli Allen Ginsbergiga. «Noh, sa ei olegi nii igav mees, kui arvata võiks,» ütles Ginsberg selle peale, kui poola poeet oli pühendanud talle luuletuse. Miłosz on olnud tunnistajaks ajaloo ja ideoloogiate suurtele hoovustele – teravdatud ajalooteadvus on tema teoste sisuks, luulel abstraktsemal, esseeraamatutel, milleks võib pidada ka «ABCd», konkreetsemal kujul.
Palju on räägitud sellest, miks Miłosz holokausti tunnistajana on sellest nii vähe kirjutanud. «Ma ei tahaks saada professionaalseks leinajaks,» on ta öelnud selle peale.

Kui Solidaarsus ja Lech Walesa Poolas 1981. aastal revolutsiooni tegid, siis rehabiliteeriti põlu all olnud Miłosz ning ta muutus peaaegu rahvuskangelaseks, Miłoszi luulekogu müüdi kohe 200 000 eksemplari. Miłoszis nähti vastupanutegelast ning nagu sellistel puhkudel sageli, poogitakse inimesele külge moralisti kuulsus, kellegi, kes on parem ja õilsam. «Kunst ei anna vastuseid küsimusele, kuidas elada oma elu moraalsemalt,» arvas ta.

Mulle ei ole küll juhtunud kätte ühegi poeedi proosaraamatut, milles oleks tulnud pettuda, võimalik, et see aeg veel tuleb. Poeet (Miłosz siinkohal) juba teab, kuidas tekstiga ümber käia, kuhu panna tõsist ja kuhu vähem tõsist, kuhu visata tihke mõttemetafoor, käsitlemaks mõnd keerulist religioosset filosoofi, ja kus kirjeldada näiteks alatise udu süngusse mõistetud Vaikse ookeani äärset Põhja-California linnakest, mille ümber kasvavad iidsed sekvoiametsad.

«ABCs» võtab Miłosz peene proosastiiliga lahti 20. sajandi ning enda arengud inimese, poeedi ja mõtlejana selles. «Ning lõpuks on nii paljud minu luuletused saanud alguse nendes rumaluse süngetes koridorides,» lubab poeet endale inimlikke nõrkushetki, mis võimaldavad temaga suhestuda kui inimene inimesega. Väikesed sündmused vahelduvad suurematega, omavahel põimudes ja üksteist võrgustikuna mõjutades.

Vahepeal ei jäta Miłosz peatumast tegelastel, kel võimsa hegelliku maailmaajaloo seisukohalt puudub igasugune tähtsus. S-tähe alt leiab tegelased nimega Slawoniewski ja Slycko, kes ajavad enne Teist maailmasõda Vilniuses äri.

Kahjuks juhtub nii, et Saksa okupatsiooni ajal ajab mingi nende toode, vist külmakahjustuste vastane kreem, sakslased nii vihale, et nad lastakse maha.
Miłosz kirjutab: pole eriti tõenäoline, et kellegi mälestused nende firmat mainiksid, seepärast panengi nende nimed siia kirja. Või kirjanik Arthur Koestleri loomingu ning selle tähenduse analüüs, mis lõpeb seigaga, kus Koestler tuleb Miłoszile Californiasse külla ning Miłosz ennast nii täis joob, et jääb magama. Pärast seda nad enam ei suhtle.

Kui võrrelda «Miłoszi ABCd» näiteks tema kaasaegse suure poola kirjaniku Witold Gombrowiczi «Päevaraamatuga», siis hakkab silma Miłoszi märksa suurem sümpaatia inimeste ja maailma vastu üldisemalt. Isegi tema kirjeldused kõige paadunuma poola natsionalisti kohta viivad lõpuks punkti, kus tolle natsionalisti anne mingisugusel positiivsemal kujul avaldub, näiteks kirjutab natsionalist mõne enam-vähem loetava raamatu.

Tuleb muidugi ka märkida, et «ABC» kirjutamise ajal oli Miłosz juba pea 90-aastane, erinevalt  Gombrowiczist, kes kirjutas «Päevaraamatu» suhteliselt noores eas. Vananemise tarkus aga on hilise Miłoszi luules olnud oluline teema. Soe, inimlik ja tark raamat.